pil åt höger

Statliga myndigheter - uppföljning

Se och jämför statliga myndigheternas systematiska arbete med tillgänglighet.

Förstoringsglas - Symbolbild för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning

Kommuner - uppföljning

Se och jämför kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet.

Folksamling

Rivkraft

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad personer med funktionsnedsättning tycker i olika frågor.